SZKOLENIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Nasi partnerzy:

ADR

E-kurs ADR stanowi doskonałe uzupełnienie kształcenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Kursant może w ciekawy
i nowoczesny sposób utrwalić swoją wiedzę, którą nabył w za pośrednictwem podręcznika ADR i podczas multimedialnych wykładów.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Kursy na kwalifikację wstępną prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia.

Kursy na kwalifikację wstępną i uzupełniającą to oferta dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach wybranej kategorii. Efektywnie i ciekawie przekazujemy na nich gruntowną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów, racjonalnej jazdy, bezpieczeństwa, obsługi
i logistyki.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Kursant po zaliczeniu wszystkich wymaganych modułów danego kursu oraz spełnieniu wymagań postawionych w §7 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314), posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Więcej informacji

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenia Okresowe  prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – 35 h w dowolnym tempie

System szkoleń okresowych „35 h w dowolnym tempie” został skonstruowany tak, aby z jednej strony realizować odgórny program szkolenia zgodny z podstawą prawną a z drugiej – dać możliwość w ramach obowiązkowych 35 godzin na dopasowanie treści szkolenia do specjalizacji kierowcy.

Więcej informacji

KONTAKT:

ul. Ofiar Terroru 41a, 44-280 Rydułtowy, Polska

Telefon: 730 770 125

Fax: 1

Email: biuro@wayinvest.pl

O NAS:

 

Nasi Klienci

 

Partnerzy

 

Poznaj nasz zespół

copyright 2015 RedApp Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.