• Twój pracownik będzie nieobecny przez dłuższy czas?
  • Trwa sezon urlopowy i większość pracowników ma wolne?
  • Stały personel jest przeciążony i nie nadąża z realizacją zadań?
  • W sezonie Twoja branża potrzebuje dwa razy więcej pracowników?

WYBIERAMY NAJLEPSZYCH

Nasi partnerzy:

LEASING PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

z Agencją Pracy Tymczasowej WAYInvest.pl zapomnisz,

czym są problemy personalne w Twojej firmie !!!

Leasing pracowniczy (wynajem pracowników) jest coraz częściej stosowany przez firmy szukające oszczędności. Polega na wykonywaniu przez pracownika pracy u innego pracodawcy, na podstawie ustalonego porozumienia zawartego pomiędzy stronami. Leasing pracowniczy to sytuacja, w której przedsiębiorstwo zwane agencją pracy tymczasowej rekrutuje i wynagradza pracowników, których oddaje ("wynajmuje") do dyspozycji pracodawcy. Pracownik fizycznie wykonuje swoją pracę w danym przedsiębiorstwie, ale formalnie jego pracodawcą jest inny podmiot - w tym przypadku agencja WAYINVEST.PL.

 

Praca tymczasowa jest trójstronną relacją prawna pomiędzy: agencją pracy tymczasowej, pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem. Pracodawca zlecający i agencja pracy tymczasowej są związani umową o świadczeniu pracy tymczasowej. To agencja podpisuje podpisuje z pracownikami umowy. Należy podkreślić, że nie istnieje żadna umowa wiążąca pracownika z przedsiębiorstwem zlecającym, na rzecz którego pracownik rzeczywiście świadczy pracę.

 

Umowa, którą z agencją zawiera przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na zatrudnienie pracownika tymczasowego, reguluje warunki zatrudnienia pracownika, okres jego pracy w firmie oraz cenę usług agencji. Cennik usług leasingowych ustalamy dla każdego klienta indywidualnie.

 

Zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę tymczasową polega niejako na leasingu (wypożyczeniu) pracownika. Agencja zatrudnia pracownika o określonych kwalifikacjach, następnie deleguje go do pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika, który poszukuje personelu. Pracownik zatem świadczy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Wszystkie obowiązki płacowo-kadrowe spoczywają jednak na agencji pracy tymczasowej. To agencja wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, odprowadza składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. W opinii specjalistów z zakresu outsourcingu pracowniczego, praca tymczasowa to obustronne korzyści zarówno dla firmy poszukującej personelu, jak i dla samych pracowników.

 

Zaletą dla firmy wynikającą z leasingu pracowników jest to, że w ramach pracy tymczasowej: firma fizycznie dysponuje tyloma pracownikami, iloma rzeczywiście potrzebuje. W ramach outsourcingu pracowników można w elastyczny sposób  regulować wielkość zatrudnienia, nie ponosząc przy tym zbędnych kosztów. Podstawowy stan zatrudnienia w firmie obejmuje tylko kluczowych pracowników. Optymalizacja kosztów pracy poprzez oddelegowanie obsługi kadrowo-administracyjnej do agencji zatrudnienia personelu może zapobiec potrzebie późniejszej redukcji etatów (np. gdy spada produkcja lub sprzedaż w firmie). Możliwość sprawdzenia pracownika przed przyjęciem go na stałe to możliwość wykorzystania doświadczenia, wiedzy i opinii agencji przy wyborze pracownika. Firma nie ponosi kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników. Leasing to sposób na znalezienie rzetelnych pracowników m.in.: fizycznych i pomocniczych, kasjerów, hostess, kierowców itp.

 

 

KONTAKT:

ul. Ofiar Terroru 41a, 44-280 Rydułtowy, Polska

Telefon: 730 770 125

Fax: 1

Email: biuro@wayinvest.pl

O NAS:

 

Nasi Klienci

 

Partnerzy

 

Poznaj nasz zespół

copyright 2015 RedApp Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.